Henk Rothuizen

Henk Rothuizen is voorzitter van Rotterdam United, voormalig voorganger in Rotterdam en gemeentestichter.

Henk gelooft dat het lichaam van Christus één is en lokaal het Koninkrijk van God laat zien door haar eenheid en veelkleurigheid. Daarom vindt hij Rotterdam United belangrijk om zich voor in te zetten.

André Jongepier

Penningmeester

Bram Dijkstra-Geuze

Bram Dijkstra is secretaris van Rotterdam United, voormalig buurtpastor in Crooswijk, nu voorganger in Nieuw-Vennep, maar nog steeds geworteld in Rotterdam.

Bram is al langer betrokken bij Rotterdam United en haar missie om als kerk in Rotterdam ook United te zijn. Hij wil daar graag aan bijdragen - dat we zichtbaar maken dat de kerk in Rotterdam actief, bloeiend en groeiend is en dat gelovigen van alle slag elkaar weten te vinden. 

Hinke van Abbema

Hinke van Abbema is algemeen lid van het bestuur, theoloog, voorganger, schrijver en Rotterdammer.

Hinke gelooft dat we als kerken in Rotterdam samen de opdracht hebben om Gods licht in Rotterdam te laten schijnen. Daarbij is het belangrijk dat we elkaar kennen en met elkaar optrekken, van elkaar te leren en er voor elkaar te zijn. We zijn een veelkleurige, multiculturele stad en die veelkleurigheid is een weerspiegeling van Gods veelkleurigheid. Rotterdam United wil daarin verbindend werken.

Ola Asubiaro

Algemeen lid

Scroll naar boven