« Terug

Aankondiging vertrek Setkin Sies

31 jul

Beste vriendin of vriend van Rotterdam United,
 
Op zijn website schreef Setkin Sies een aantal jaren geleden zijn droom voor Rotterdam op. Als het ging om de kerk – en haar mensen – in Rotterdam, klonk het deel van de droom zo:
 

“Ik droom van een bruisende en levendige christelijke gemeenschap die vanuit haar waarden, geopenbaard door de Bijbel, het voortouw neemt in aanbidding van God, een heilig leven en
initiatieven in de stad.”
 

 
Aan die droom heeft Setkin de afgelopen jaren gestalte gegeven als kartrekker en inspirator voor Rotterdam United. Op het laatste netwerkdiner schetste ds. Hans van Dolder hoezeer kerken en kerkmensen in Rotterdam de laatste tien jaar bij elkaar zijn gekomen: hoe ogenschijnlijk gemakkelijk zij elkaar weten te vinden, nieuwe verbanden smeden en Koninkrijk van God als het ware gestalte geven in de stad. 
 
Wij zijn er zeer dankbaar voor dat ‘onze’ Setkin in die ontwikkeling een grote rol heeft gespeeld. Heeft gespeeld? Ja, Setkin heeft zijn hart voor de stad niet verloren, noch zijn enthousiasme voor de beweging die vanuit Rotterdam United is ontstaan – én voortgaat. Maar helaas heeft Setkin besloten zijn dienstverband bij Rotterdam United op te zeggen, mede omdat Rotterdam United op dit moment nog geen garantie van vaste inkomsten kan geven. De grootste financiële support is helaas per 30 juni gestopt en er zijn nog geen andere fondsen gevonden. Setkin werkt sinds 1 april in deeltijd voor de Kerk van de Nazarener Rotterdam en combineerde dat met het werk voor Rotterdam United. Vanaf 1 september a.s. verruilt hij de deeltijd van Rotterdam United voor de functie van afdelingsmanager Rotterdam bij GGZ De Hoop. Setkin blijft wel bij Rotterdam United betrokken, maar alleen als vrijwilliger. 

Als bestuur zijn wij dankbaar dat Setkin een aanstelling heeft gevonden die bij hem, zijn talenten en ambities past en dat hij nu op twee fronten actief betrokken zal blijven in Rotterdam. Maar tegelijk zijn we bedroefd, temeer omdat Setkin zowel het gezicht, als het hart van Rotterdam United was. We wensen Setkin alle goeds toe in zijn nieuwe werk! 
 
En wat betekent dit dan voor Rotterdam United? In ieder geval niet dat de beweging stopt. Maar wel dat we even pas op de plaats moeten maken. Hoe verder? Met wie? Met wat? Maar meer nog: waar leidt God ons? Binnenkort hopen we u hier als bestuur meer over te laten horen. Wilt u in de tussentijd voor ons bidden? Voor het werk dat Setkin heeft mogen doen en de weg die we met elkaar mogen gaan? Of wilt u actief meedenken? Meldt u gerust bij het bestuur.
 
Dank voor uw ondersteuning!
Namens het bestuur, Ola Asubiaro, André Jongepier, Hinke van Abbema, Bram Dijkstra
 
Henk Rothuizen,
Voorzitter
info@rotterdamunited.org

« Terug

Scroll naar boven