Over Rotterdam United

Christen-zijn gaat niet alleen over wat je gelooft of wat je doet, maar hoe je wat je gelooft in de praktijk brengt. Hoe je vorm en uiting geeft aan je diepste motieven om God zichtbaar en tastbaar te maken in je eigen wereld.


RU wil christenen, kerken en christelijke organisaties in Rotterdam helpen om ‘het geloof’ uit te delen in Rotterdam. Met elkaar God en Zijn liefde zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar maken in onze stad.
RU doet dit door het bij elkaar brengen van mensen en initiatieven om zo van elkaar te leren, nog meer samen te werken en elkaar te enthousiasmeren om te doen waar we in geloven.

Scroll naar boven