Over Rotterdam United

Rotterdam United is een netwerk dat tot doel heeft de eenheid en samenwerking van christenen te bevorderen en dat bekendheid te geven opdat Gods liefde zichtbaarder en tastbaarder wordt in onze stad.

Met Paulus zeggen wij (2 Kor 5:14) dat de liefde van Christus ons dringt om ons te geven aan anderen. Omdat ik dit verlangen ook bij anderen herken, maakt dat wij een gemeenschappelijke basis hebben. Dit is wat ons bindt. 

Samen zijn wij een beweging in de stad van mensen die een zoutend zout en een lichtend licht willen zijn. Dit verlangen herkennen wij in Bijbelse voorbeelden als Antiochië (Hand. 11) en wordt gevoed door het begrip koinonia van leken en leiders.

Beleidsplan Rotterdam United

ROTTERDAM UNITED

Beleidsplan ‘R ‘U There

April 2019

1. Visie

Rotterdam United is een netwerk dat tot doel heeft de eenheid en samenwerking van christenen te bevorderen en dat bekendheid te geven opdat Gods liefde zichtbaarder en tastbaarder wordt in onze stad.

2. Missie

Met Paulus zeggen wij (2 Kor 5:14) dat de liefde van Christus ons dringt om ons te geven aan anderen. Omdat ik dit verlangen ook bij anderen herken, maakt dat wij een gemeenschappelijke basis hebben. Dit is wat ons bindt.

Samen zijn wij een beweging in de stad van mensen die een zoutend zout en een lichtend licht willen zijn. Dit verlangen herkennen wij in Bijbelse voorbeelden als Antiochië (Hand. 11) en wordt gevoed door het begrip koinonia van leken en leiders.

3. Strategie

Vanuit onze visie zijn onze doelstellingen tweeledig:

 1. Samenwerking en eenheid bevorderen en bekendheid geven;
 2. En Gods liefde in de stad zichtbaarder en tastbaarder maken.

Omdat we een beweging willen zien, vertalen we dit in twee richtingen: topdown en bottom-up. Vanuit daar komen we tot de volgende twee doelen:

 1. Onder kerken en christelijke organisaties de collectieve verantwoordelijkheid voor onze stad bevorderen en het onderling vertrouwen versterken (topdown).
 2. Een beweging van mensen die er niet alleen is, maar ook zichtbaar is - zodat mensen kunnen aanhaken (bottom-up).

Mogelijke SMART doelstellingen, binnen vijf jaar:

 1. 50% van de kerken en christelijke organisaties bij elkaar hebben gebracht/ zijn verbonden.
 2. Van de 35.000 ‘Tim’s die er in de stad zijn er 5.000 zichtbaar betrokken. 

Er is een ‘community’. 

4. Organisatie

Rotterdam United wil graag een ‘grassroots’ beweging zijn. Dat betekent een zo minimaal mogelijke organisatie. Met de focus op een katalysator en inspirator zijn van een beweging van wat God al in onze stad doet en wil doen. 
In dit alles gaat onze voorkeur uit naar samenwerking, partnerschap en uitbesteden, boven het zelf uitvoeren. E.e.a. heeft tot dan ook tot gevolg dat de financiering van de organisatie moet komen uit het netwerk zelf.

5. Cultuur

Het uitleven van deze punten in de levens van bestuur, medewerkers en netwerkrelaties is uiteindelijk het doel en/of bewijs van wat je graag wilt bereiken als Rotterdam United.

6. Activiteiten

Maandelijks:

 • Nieuwsbrief met informatie van organisaties en evenementen

 Jaarlijks

 • Netwerkdiner - April
 • Festival – September

Doorlopend

 • Inspirerende verhalen ophalen uit de stad en presenteren op de website
 • Verbinden van kerken, individuen en initiatieven

 Gebiedsgericht

 • Lokale diaconale platforms helpen opstarten. In 2019 en 2020 focus op Feijenoord, Hoogvliet en Charlois;

 Ondersteunen van:

 • Bidstond predikanten Rotterdam-Zuid
 • Bidstond predikanten Rotterdam-Noord
 • Week van Gebed – Januari

Bestuur

Bestuur

Henk Rothuizen - Voorzitter

Andre Jongepier - Penningmeester

Bram Dijkstra-Geuze - Secretaris

Hinke van Abbema - Algemeen lid

Ola Asubiaro - Algemeen lid

Bestuurders van Rotterdam United krijgen geen vergoeding, danwel een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten in functie van hun bestuursverantwoordelijkheden.

Balans 2018 Rotterdam United

Balans 2018 Rotterdam United

Balans 2019 Rotterdam United

Balans 2019 Rotterdam United

Jaarverslag 2018

2018 was voor Rotterdam United een bijzonder jaar vanwege de bestuurswisseling die heeft plaatsgevonden. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van Hans en Wytzke. Daarnaast zijn we blij met de komst van het nieuwe bestuur die in het najaar het stokje heeft overgenomen.

In 2018 hebben we maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar 250 predikanten, pastores en leidinggevenden van christelijke organisaties. In deze nieuwsbrieven hebben we aandacht gegeven aan christelijke evenementen, bijzondere mensen en vacatures in Rotterdam.

In April was er ons jaarlijkse netwerkdiner waar 100 personen bij aanwezig waren. Dit jaar zijn we gastvrij ontvangen in Pinkstergemeente Kom en Zie en hebben diverse Rotterdamse werkers hun inspirerende verhaal verteld over hoe zij bezig zijn in de stad.

We hebben het afgelopen jaar ondersteuning gegeven aan:

 • De week van gebed in Januari
 • De Global Leadership Summit
 • De predikantenbidstonden in Noord en op Zuid
 • Kerstfeest in de stad. Voor dit event hebben we een inventarisatie gemaakt van alle kerstactvitieten die er plaatsvonden in Rotterdam. En deze hebben we gepubliceerd op onze website.

Sinds januari 2018 zijn we ook bezig om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is dat er een diaconaal platvorm gaat ontstaan in het gebied Feijenoord. Op dit moment is daar een stuurgroep die de levensvatbaarheid van een dergelijk platform onderzoekt.

Contactgegevens

Info@RotterdamUnited.org

Financiële gegevens

IBAN: NL18 ABNA 0602 9872 53
KvK-nummer: 52462706
RSIN: 850456666

Accordion

Scroll naar boven