Bless Oude Noorden

Positieve energie

‘Hoe jullie omgaan met de kinderen in de straat, daar gaat positieve energie van uit’, zegt een buurman tegen me, terwijl we samen een kopje koffie drinken op Burendag. Ik ben verrast door deze opmerking, want hij en ik hebben elkaar nog maar net leren kennen. Blijkbaar zijn we hem al eerder opgevallen, zonder dat we het wisten!

Mijn vrouw Minke en ik wonen sinds 2012 in het Oude Noorden in Rotterdam, met als doel om een christelijke gemeenschap te vormen. Hieruit is Bless Oude Noorden ontstaan. We organiseren enkele activiteiten, waaronder de maandelijkse viering en het buurtgebed. Bless functioneert echter vooral ‘tussen de lijntjes’, in het dagelijks leven. 

Een belangrijk woord voor ons is vriendschap. Vriendschap is per definitie gelijkwaardig. Bless is maar klein en heeft niet veel om weg te geven of uit te delen. Alhoewel, een hartelijke groet, een vriendelijk knikje naar iemand op straat of een luisterend oor zijn al heel waardevol in onze onoverzichtelijke wijk. Maar we willen ook graag ontvangen van de ander. We wisselen bijvoorbeeld geregeld eten uit met Marokkaanse buren. Zij een paar courgettes van onze buurttuin, wij een kom linzensoep – dat is voor mij echte vrede op aarde. Vriendschap is ook langzaam. Zij kan ontstaan als je dichtbij elkaar woont en elkaar zo nu en dan tegenkomt in de speeltuin of de supermarkt. Dit zorgt voor ontspanning. We hebben de tijd om aan onderling vertrouwen te werken. Vriendschap kan ook over grenzen heengaan.

Het Oude Noorden is zeer divers. We proberen mensen te ontmoeten die normaal gesproken buiten ons gezichtsveld vallen. Dit gaat niet vanzelf, maar het is bijzonder als het lukt. De basisschool waar onze dochter op zit, is er een mooi voorbeeld van. Een bijna perfecte afspiegeling van de wijk zit bij haar in de klas. Voor haar is het niet meer dan normaal. Wij als ouders pikken ook een graantje mee. 

Op deze manier willen we Jezus Christus volgen in onze wijk. Hij begaf zich steevast onder de mensen en had oog voor hen die er niet toe deden. Hij zocht de verbinding, maar was niet kleurloos. Hij kondigde Gods Koninkrijk aan, Gods nieuwe wereld. Ik verlang en bid steeds meer van zijn positieve energie te zien in mijn omgeving!

Sibbele Meindertsma (coördinator van Bless Oude Noorden)

Bless Oude Noorden is een los-vaste christelijke gemeenschap in het Oude Noorden. Zij is aangesloten bij Urban Expression, netwerk voor creatieve gemeentestichting.  


'Een belangrijk woord voor ons is vriendschap. Vriendschap is per definitie gelijkwaardig.'
Scroll naar boven