Evangelische gemeente De Brandaris

Evangelische gemeente De Brandaris

Verhuizen van het lommerrijke Hillegersberg-Schiebroek naar stadse Delfshaven. Voor veel bestaande kerken niet direct een logische stap, maar evangelische gemeente De Brandaris nam die stap wel. In een zoektocht naar nieuwe locatie om samen te komen, voelde de gemeente zich geroepen om ter verhuizen naar Coolhaveneiland. Voor veel gemeenteleden wat dat even wennen. De omgeving van de nieuwe locatie kwam over als bedreigend, afstandelijk, grauw en levenloos. Kunnen we daar echt gaan aarden? Is de stap niet te groot?

Uitdaging

Toch werd de uitdaging aangegaan. Onder leiding van een missionair gemeente-ondersteuner is er een missionaire visie opgesteld en diverse gemeenteleden werden enthousiast om zich in te zetten voor de bloei van de directe omgeving. Om de twee weken is er een gratis maaltijd, er wordt huiswerkbegeleiding gegeven, er is een inloop waar mensen een bakje koffie kunnen drinken, een moeder-kind groep waar moeders samen op kunnen trekken en ook de plaatselijke computervereniging heeft een plek in het gebouw gevonden. Ook is er eens per maand een High-Tea voor survivors van mensenhandel en worden er samen met de kapsalon uit de straat wijkactiviteiten georganiseerd.

Verbindingen aangaan in de wijk

Als gemeente beseffen we dat we er hiermee niet zijn. Er wordt wel veel georganiseerd, maar is er ook sprake van daadwerkelijk contact? Is het mogelijk om vanuit de activiteiten ook echte gemeenschappen te vormen en van daaruit misschien zelfs groepen die willen leren om discipel van Jezus te worden? We geloven dat dit mogelijk is, maar dat dit wel een lange adem vraagt. Er wordt dan ook veel energie gestoken in het verankeren van de missionaire visie in de breedte van de gemeente. Er zijn Bijbelstudies geschreven over missionair gemeente-zijn en er worden workshops georganiseerd om mensen te helpen in het ontdekken van hun gaven en talenten. We verlangen er naar dat er hierdoor een blijvend draagvlak ontstaat om duurzame en hoopvolle verbindingen aan te gaan met de bewoners van ‘onze’ wijk.

Wat wij voor onszelf in elk geval hebben geleerd is dat God trouw blijft. In het hele proces was Hij erbij en stapje voor stapje mogen we leren wat het betekend om Jezus te volgen. Eerst in Hillegersberg-Schiebroek en nu in Delshaven.


'Er zijn Bijbelstudies geschreven over missionair gemeente-zijn en er worden workshops georganiseerd om mensen te helpen in het ontdekken van hun gaven en talenten.'
Scroll naar boven