Stichting Open Arms

Hart voor Het Lage Land!

Stichting Open Arms is een christelijke vrijwilligersorganisatie. Met zo’n 100 medewerkers organiseren we tal van activiteiten in Het Lage Land in Rotterdam Alexander. 

Onderlinge ontmoeting en samen optrekken staat in onze activiteiten centraal. Daarnaast willen we anderen helpen en van dienst zijn. We leren van Jezus dat ieder mens waardevol is. Daarom willen wij alle buurtgenoten met Open Armen ontvangen. Kort samengevat: We willen goed nieuws zijn voor Het Lage Land!

Activiteiten

Alle werkdagen is er een Inloopcafé waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een krantje, een praatje of informatie over activiteiten. Dinsdag t/m vrijdag is de Kringloopwinkel open. Op de maandag kan er geluncht worden. Iedere woensdag is er een Crea Café. Op donderdag is er het Uitdeelpunt van de Voedselbank en een Inloopspreekuur. Op dinsdag- en vrijdagochtend zijn er 6 taalgroepen om medelanders te helpen in het spreken, schrijven en lezen van Nederlands. De eerste dinsdag van de maand is er een Ouderensoos.

Twee donderdagen in de week is er een wijkmaaltijd. Iedere vrijdag is er Paletkring, een gesprekgroep rond de Bijbel. Twee zaterdagen per maand organiseren we het BijbelCafé, een plek om samen te leren uit de Bijbel en ons leven te delen met elkaar.

Regelmatig wordt er een Alphacursus georganiseerd.

Achterban

Twee kerken in Het Lage Land vormen de vaste achterban van Stichting Open Arms. Het gaat om de SGA (Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder) en de Ichthuskerk. Een groep Vrienden van Open Arms is als donateur betrokken bij het werk.

Samenwerking

Waar mogelijk zoeken we als Stichting Open Arms de samenwerking met andere organisaties in Het Lage Land en Rotterdam Alexander. Het Palet(locatie) huren we samen met de Leliezorggroep. We hebben een overeenkomst gesloten met Stichting Buurtwerk en Dock. Activiteiten stemmen we op elkaar af, we trekken gezamenlijk op en het Palet is een ‘Huis van de Wijk’ geworden.

Stichting Open Arms maakt deel uit van het Armoede Platform Prins Alexander (APPA). Ook participeren we in het Netwerk Zinvol Actief. (platform van welzijn- en zorgorganisaties)

Los daarvan hebben verschillende organisaties en bewonersgroepen een plek gevonden in het Palet en maken zij het geheel nog kleurrijker.

www.openarms.nl

Opbouwwerker Henk den Breejen
06- 263 308 60 / henkdenbreejen@openarms.nl


'Kort samengevat: We willen goed nieuws zijn voor Het Lage Land!'
Scroll naar boven